الدولة
المدينة
مجموعة المواضيع 
اللغة 
وضع الجامعة  
وودج, بولندا

Administracja samorządowa

الدرجة الأولى - بكالوريوس
موضوع: الإدارة
لغة المحاضرات: البولنديةلغة المحاضرات البولندية
مجموعة المواضيع: الاقتصادية والإدارية
نظام الدراسة: بدوام جزئي
الدراسة عبر الإنترنت الدراسة عبر الإنترنت
موقع الجامعة الإلكتروني : www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Absolwent administracji samorządowej będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Pozna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Szczegółowo zostaną mu przedstawione zadania publiczne poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Ukończenie specjalności samorządowej pozwoli absolwentom na poznanie instytucji mienia komunalnego jako materialnej podstawy realizacji funkcji samorządu terytorialnego, procesów zgodnych z prawem zarządzania mieniem komunalnym oraz prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.
Privacy Policy